Tanusitvany 27001

Az Európai Közösség alapvetõ feltevései

az izomtömegre vonatkozó tabletták rangsorolása

Pontos válasz a "mi a CE tanúsítvány?" Kérdésre? az Európai Unió mûködésére vonatkozó alapvetõ feltevések megoldásához kapcsolódik. Bemutatjuk, hogy végrehajtásának tartalma három alapelv: az áruk, a nõk és a tõke szabad mozgása. A fenti elvek megteremtése érdekében az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy megoldják a Közösségen belüli kereskedelem minden akadályát, és közös politikát is megállapodtak egy rendszerben a nem uniós partnerek számára. A jelenlegi közösségi értékesítésnek köszönhetõen létrejött egy csere-terület, amely az egyik országban alkalmas egy lakás számára. Elnyerte az egységes piac vagy a közös piac meghatározását.

Közös helyi piac és a termékek forgalmazása

A termékek állapotára és biztonságára vonatkozó nemzeti követelmények maguk is az országok közötti kereskedelem legnagyobb nehézségei. Bármely országban különbözõ törvények és mennyiségek voltak, amelyek jelentõsen különböztek az egyes országok között. A gyártónak, aki saját hatásait kellett eladnia a jövõbeni országokban, minden alkalommal meg kellett felelnie a különbözõ követelményeknek. Végül a kereskedelmi nehézségek eltörlése szükségessé tette e különbségek eltörlését. Az árucikkek visszatérésével kapcsolatos szabványokat nem lehetett feloldani. Ezért az optimális megoldás az volt, hogy egységesítsük a szabályokat az egész közösségen belül, aminek köszönhetõen a kereskedelemcserére ezek az elõírások vonatkoztak.

A kezdeti szakaszban megpróbálták szabályozni az uniós elõírásokat az érintett áruk és anyagok kategóriái tekintetében. A koncentráció jelentõs mértékû összetettsége és idõigényes folyamatai miatt ezt a megközelítést elvetették.

A megoldás az volt, hogy egyszerûsített megoldást hozzunk létre a mûszaki harmonizációhoz. Meghatározták az egyes termékcsoportokra vonatkozó alapvetõ biztonsági követelményeket, amelyeket szükségszerûen el kell végezni, mielõtt a terméket vagy anyagot az európai egyszerû piacon forgalomba hozzák.

Az EU-n kívüli vállalkozók, akik tervezik a termék forgalomba hozatalát a közösségi piacon, pl. Törökországból, meg kell felelniük termékeiknek, hogy megfeleljenek az EU minõségi szabályainak és mennyiségeinek. Feladatuk, hogy ezt a tényt mutassák.

Harmonizált szabványokat hoztak létre, amelyeknek köszönhetõen a vállalkozók tudják, milyen alapvetõ követelményeket kell teljesíteni. Ez az igazság nem mindig kötelezõ. A vállalkozó figyelemre méltó lehetõsége van annak bizonyítására, hogy termékét a közösségi piacon engedélyezik.

Ce-tanúsítvány - gyártó nyilatkozata

A Ce jelölés olyan furcsa, mint a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az irányelvek szigorú követelményeinek.A gyártónak a gyártó nyilatkozata vagy egy meghatalmazott képviselõje van. Ez megerõsíti, hogy a termék összhangban van az adott termékre vonatkozó információkban foglalt kötelezõ érvényû követelményekkel. Akkoriban biztonságban lehetett egyedül élni, vagy kevés különbözõ irányelvvel.

A közösségi jog elõírja a CE-jelöléssel ellátott termék megfelelõségét és minimális biztonsági követelményeit.

A CE-tanúsítványt a gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ eltérõ felelõsségére tölti ki. Ez a termék bizonyítja, hogy a termék megfelel az irányelv alapvetõ követelményeinek. E tény bevezetése érdekében a megfelelõségértékelési eljárást hajtják végre, és a pozitív ellenõrzés után megfelelõségi nyilatkozatot adnak ki. A megfelelõségértékelési eljárások eltérhetnek az adott áru birtoklásával kapcsolatos kockázatoktól. Minél fontosabb a hatás alkalmazásának kockázata és a sokkal bonyolultabb eljárások, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének meg kell felelnie. Bizonyos esetekben szükség van még több, mint egy tucat közösségi szabvány követelményeinek alkalmazására.